• Polski
  • English
  • Français
  • Deutsch

Kopalnia kruszyw

Różnorodność i elastyczność oferty El-Trans pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Firma proponuje usługi związane z transportem substancji płynnych, włączając w to materiały niebezpieczne. El-Trans posiada także nowoczesne centrum logistyczno-serwisowe, w skład, którego wchodzi profesjonalny warsztat mechaniczny oraz warsztat wulkanizacyjny przeznaczone dla samochodów ciężarowych, naczep, a także maszyn budowlanych i maszyn stosowanych przy obsłudze kopalni kruszyw naturalnych.

Kopalnia kruszywa, a konkretnie jej obsługa, wymaga zastosowania profesjonalnego sprzętu wysokiej jakości, który wyróżniać się będzie niezawodnym działaniem. Elastyczna i bogata oferta El-Trans obejmuje kompleksową obsługę kopalń na terenie całej Polski. Świadczone usługi są dopasowywane w taki sposób, aby zapewnić jakość, najwyższą wydajność i skuteczność. Kompleksowość prowadzonych zadań przekłada się na działanie od początku do końca, czyli od zbadania złoża aż po dobór odpowiedniego ciągu technologicznego maszyn, który zostanie wykorzystany w kopalni kruszyw naturalnych. Zastosowane maszyny będą właściwie dopasowane do wydobywanego materiału, co jest dużą korzyścią, a także pozwala na zachowanie najwyższej dbałości o środowisko naturalne, ograniczając w największym możliwym stopniu wpływ na istniejące ekosystemy.

Obsługa kopalni kruszyw jest realizowana przy wykorzystaniu ciągów technologicznych – urządzeń krusząco-sortujących, ładowarek, wozideł, wiertnic. Tego rodzaju sprzęt może zostać wypożyczony z operatorem lub bez, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami klientów. Maszyny do obsługi kopalni kruszywa naturalnego dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Wśród podstawowych sprzętów niezbędnych podczas prowadzonych prac są kruszarki, które występują w różnych typach, w zależności do wydobywanego kruszywa. Wyróżnia się kruszarki stożkowe do drobnego kruszenia, kruszarki szczękowe do wstępnego i wtórnego kruszenia materiałów o małej oraz średniej podatnością na rozdrabnianie i kruszarki udarowe do kruszenia najtwardszych skał o niewielkiej ścieralności.

  • Polski
  • English
  • Français
  • Deutsch