• Polski
  • English
  • Français
  • Deutsch

Mycie kontenerów i silosów

Działająca na rynku od kilkunastu lat firma EL-TRANS świadczy usługi kompleksowe. Oferuje transport cysternami, serwis wulkanizacji samochodów ciężarowych, naczep, cystern
oraz wszelkich maszyn służących do obsługi kopalń. Dopełnieniem oferty jest myjnia przeznaczona zarówno dla pojazdów ciężarowych, jak i cystern. Dla samochodów ciężarowych przeznaczona jest myjnia zewnętrzna z systemem portalowym Karcher RB6314 Comfort HP. Firma dysponuje również systemem wysokociśnieniowego mycia podwozia pojazdów. Dzięki obrotowym dyszom, które wytwarzają ciśnienie 60 bar możliwe jest bezdotykowe mycie nadwozia samochodów ciężarowych. EL-TRANS proponuje usługi kompleksowego czyszczenia samochodów ciężarowych, obejmujące pranie tapicerek, polerowanie lakieru, całkowite mycie pojazdu.

Drugą myjnią jaką posiada EL-TRANS jest myjnia wewnętrzna przeznaczona do mycia silosów, kontenerów, paleto-pojemników, cystern. Myjnia wewnętrzna posiada dwa stanowiska – do mycia po produktach spożywczych oraz do mycia po produktach chemicznych. W przypadku stanowiska do mycia cystern przewożących produkty spożywcze, jakość mycia zapewniana jest przez zastosowanie 3 głowic myjących o wydajności 3900 l/h i ciśnieniu 100 bar oraz specjalnej głowicy do tank-kontenerów o zwiększonej wydajności 5600 l/h i ciśnieniu 180 bar. Stanowisko to przeznaczone może być do mycia kontenerów z Warszawy i okolic, a także mycia silosów, w których przewożone są produkty sypkie, między innymi granulaty, ziarna, zboża, pasza.

Stanowisko do mycia po produktach chemicznych przeznaczone jest dla cystern, w których przewożone są produkty niebezpieczne: ADR w klasach 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 oraz 9. Stanowisko to wyposażone jest w 5 głowic myjących o wydajności 3900 l/h i ciśnieniu 100 bar. Możliwe jest również mycie cystern przy wykorzystaniu pary o temperaturze sięgającej 170 stopni Celsjusza oraz podgrzewania parą o ciśnieniu od 2 do 8 bar. Na stanowisku tym również możliwe jest mycie silosów z ternu Warszawy i okolic, w którzy przewożone były np. nawozy sztuczne.

Firma EL-TRANS w swoich działaniach nie pomija kwestii ekologicznych, które stanowią jeden z priorytetów. W przypadku myjni ekologia przekłada się na własną, nowoczesną podczyszczalnię ścieków, gdzie realizowane jest ekologiczne przetwarzanie. Świadcząc usługi mycia silosów, mycia kontenerów czy też mycia cystern, EL-TRANS zapewnia najwyższą jakość, co wiąże się z rosnącym zainteresowaniem klientów, a przede wszystkim ich zadowoleniem. Pracownicy firmy zyskują motywację do dalszej pracy, przekładając wypracowywane cele na coraz większe możliwości rozwoju, zarówno osobistego, jak i całego przedsiębiorstwa.

  • Polski
  • English
  • Français
  • Deutsch