EL-TRANS S.A.
ul. Weteranów 100, 05-250 Radzymin
NIP 1251660964
Kapitał Zakładowy 24 853 500 zł
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000690340


  • tel.: +48 22 3804 100
  • fax: +48 22 3804 101
  • e-mail: biuro@el-trans.com

Sollten Sie irgendwelche Fragen zu unserem Angebot haben, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus. Wir bemühen uns, ihre Anfrage möglichst schnell zu beantworten.


    tel.: +48 22 3804 150..158 | fax: +48 22 3804 159 | spedycja@el-trans.com